Header Image
Companies Logos Image
Сайтът е в процес на обновяване. Моля посетете ни по-късно.
We are currently re-constructing our website! Please check back with us soon!
ХАНДЕЛСБЮРО НЕДЕЛЧЕВ
София 1528, ж.к. Дружба,бул. Искърско шосе 7,
Търговски център Европа,Сграда 6, Сутерен 3.2
ШОУРУМ
Т: 02 865 04 87, 02 444 35 38
М: 0885 88 55 96
showroom@nedelcev.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ:
понеделник - петък: от 10:30 до 17:30 часа
Шоурумът няма да работи до 12.09.2015 г.
ОФИС
Т: 02 869 50 50, 02 869 50 52
М: 0876 86 50 60
sales@nedelcev.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ:
понеделник - петък: от 09:00 до 17:00 часа